Čína a VietnamČína není jen Dlouhá zeď, Hliněná armáda a Peking či Šanghaj... Objevte kouzlo Hongkongu, poznejte nejkrásnější místa jižní Číny. V okolí Kantonu – města veletrhů – uvidíme pozoruhodné mnohapatrové věže budované na obranu před bandity. Projdeme se mezi unikátními červenými pískovcovými útvary a ve světoznámé oblasti homolovitých kopečků se svezeme lodí mezi vápencovými mogoty. Uvidíme také, jak vysoko se šplhají terasy rýžových polí v oblasti zvané Dračí hřbet. Ve Vietnamu zamíříme do zátoky Zanořujícího se draka, přezdívané "Guilin na vodě", kde strávíme romantický nocleh na lodi. Rušný městský provoz a vietnamská historie nás bude provázet v Hanoji, krásnou klidnou atmosféru si vychutnáme v uličkách starobylého Hoi Anu. A na závěr si v Da Nangu krátce odpočineme na plážích Jihočínského moře. Okuste s námi zajímavé spojení krás jižní Číny a severního Vietnamu!
Velikost skupiny:

6–16 účastníků

Stravování: snídaně

snídaně

Program zájezdu

1. den: Praha – Hongkong : přílet odpoledne či večer, transfer do hotelu; pohled na večerní rozzářený ostrov Hongkong.
3. den: Hongkong – Kanton (Guangzhou, Kuang-čou): výjezd na Victoria Peak s výhledem na celé město, procházka rušnými ulicemi moderního velkoměsta; odpoledne přejezd vlakem do Kantonu – procházka po večerní obchodní třídě .
4. den: Kanton – Kaiping (Kchaj-pching): celodenní výlet do oblasti diaolou (tiao-lou) – opevněné mnohapatrové věže (asi 1800 v celé oblasti) budované proti banditům, návštěva nejzajímavějších vesniček .
5. den: Kanton – Danxia (Tan-sia): 57 m vysoká Hua Ta (Chua-tcha) – Květinová pagoda , buddhistický klášter Hualin (Chua-lin), 600 m vysoká TV věž – 2. nejvyšší na světě uprostřed moderní zástavby, výstavní rezidence klanu Chen (Čchen); odpoledne přejezd mikrobusem do pohoří Danxia.
6. den: Danxiashan : celodenní prohlídka přírodního geoparku – procházka mezi různě vymodelovanými skalními útvary z červeného pískovce (380 útvarů s výškou až 409 m); noční přejezd lůžkovým vlakem.
7. den: Guilin (Kuej-lin) – Longji (Lung-ťi): ráno příjezd do Guilinu a výlet na rýžové terasy Longji v oblasti zvané Dračí hřbet , obývané několika nár. menšinami – procházka po terasách s výstupem na vyhlídku; nocleh na ztichlých terasách po odjezdu většiny turistů.
8. den: Longji – Yangshuo (Jang-šuo): sjezd dolů a přejezd do centra oblasti homolovitých kopečků ; přejezd do staré rybářské vesničky na vyhlídkovou plavbu po řece Li mezi homolemi; odpoledne volno na nákup suvenýrů.
9. den: Yangshuo – Hanoj : přesun k Měsíční "hoře" – pro zájemce možnost výstupu nahoru pro neopakovatelný výhled po malebné krajině s do nekonečna se táhnoucími homolemi); odpoledne odjezd na nádraží v Guilinu – přejezd rychlovlakem do jednoho z přestupních měst na přelet do hl. m. Vietnamu.
10. den: Hanoj : celodenní prohlídka – rušné tržnice a živé uličky centra, Chrám literatury , mauzoleum Ho Či Mina, jezero Navráceného meče s chrámem Ngoc Son a dřevěným mostem Jitřních paprsků ; večer představení věhlasného vodního loutkového divadla .
11. den: Hanoj – Ha Long : přesun do zátoky Zanořujícího se draka s více než dvěma tisíci vápencových homolí tyčících se z vod Tonkinského zálivu – plavba zátokou a nezapomenutelný nocleh na lodi .
12. den: Ha Long – Hanoj: pokračování v plavbě zátokou – návštěva Jeskyně zázraků ; návrat do Hanoje a noční lehátkový vlak.
13. den: Hue : příjezd do sídla posledních vietnamských císařů nazývaného "městem harmonie" – prohlídka areálu někdejšího císařského paláce , výlet lodí k pagodě Thien Mu na břehu Voňavé řeky.
14. den: Hue – Da Nang : rozsáhlé hrobky císařů dynastie Nguyen ; přejezd do Da Nangu, ubytování u pláže a odpočinek – možnost koupání, vynikající místní kuchyně bohatá na mořské plody.
15. den: Da Nang – Hoi An : celodenní výlet do Hoi Anu se zastávkou v zajímavých Mramorových horách ; procházka starobylým městem – japonský krytý most z 16. stol. , úžasná atmosféra kupeckých uliček, ukázkové shromažďovací domy čínských kongregací .
16. den: Da Nang : odpočinek na písečných plážích Jihočínského moře či možnost individuálního poznávání města.
17. den: Da Nang – Praha: odlet přes některé další asijské letiště (dle letového řádu) domů, přílet do ČR 18. den.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.
(TourOperátor: CHINA TOURS, s. r. o.)