Hlavní stránka
Zájezdy
Polsko

Velký okruh Polskem

od 16 331 Kč
Sleva -14% 18 990 Kč


Varšava • Malbork • Gdaňsk • Sopoty • Gdyně • Poznaň • Wroclaw • Osvětim • Krakov

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Min. počet účastníků: 25.

Program zájezdu

1. den: ráno odjezd do Polska. Příjezd do Varšavy . Přejezd na hotel, ubytování a nocleh ve Varšavě.
2. den: po snídani vás čeká půldenní prohlídka Varšavy – Staré město (zapsané na seznamu UNESCO), Královská cesta , kostel sv. Kříže , varšavské ghetto a královské letní sídlo Łazienki . Odpoledne vás čeká prohlídka paláce Wilanów a přilehlého parku. Jedná se o barokní rezidenci krála Jana III. Sobieskiho. Návrat na hotel, nocleh. Fakultativně lze ještě zajistit prohlídku Královského paláce, ochutnávku šampaňského a Chopinova koncertu v paláci Szustra nebo folklórní večeři v místní restauraci.
3. den: po snídani odjezd přes Malbork do Gdaňsku. V Malborku navštívíme zámek (zapsaný na seznamu UNESCO), který byl postavený ve 13. - 15. století rytíři řádu germánských rytířů. V odpoledních hodinách ubytování a nocleh v Gdaňsku.
4. den: po snídani prohlídka trojúhelníku měst Gdaňsku , Sopot a Gdyně . Královská cesta v Gdaňsku zahrnuje návštěvu radnice, Artušova dvora, Neptunovy fontány. V Sopotu budete mít jedinečnou možnost se projít po nejdelším mole u moře v Evropě. Po prohlídce Gdyně následuje odjezd na ubytování a nocleh. Fakultativně můžete využít večeři při hudbě, s místní kuchyní v restauraci u Kaszuby nebo si můžete dopřát rybí speciality.
5. den: snídaně a poté přejezd na sever do Poznaně. Nejdřív se ale zastavíme v Toruni – historickém městě známém především díky Mikoláši Koperníkovi. Poté následuje transfer do Poznaně, ubytování a nocleh.
6. den: po snídani prohlídka památek v Poznani. Poznaň je známá především organizováním různých veletrhů, nabízí krásné historické centrum s renesanční radnicí. Prohlédnete si nádhernou katedrálu na ostrově Tumski. Jedná se o ostrov mezi dvěma větvemi řeky Warty v západním Polsku. Prohlídka katedrály a královské kaple vás jistě uchvátí. Následuje transfer do Wroclawi na ubytování a nocleh.
7. den: snídaně a poté návštěva historického centra Wroclawi . Na ostrově Tumski navštívíte náměstí, radnici, Aulu Leopoldinu – jednu z nejkrásnějších barokních hal v Polsku, katedrálu sv. Jana a historické budovy Centennial Hall (zapsaná na seznamu Unesco) v Szcytnickém parku. Jedna z prvních železo-betonových dominant byla navržena architektem Marxem Bergem a postavena v letech 1911 – 1913, kdy bylo město součástí Německé říše. Poté transfer z Wroclawi do Czestochova , ubytování a nocleh.
8. den: po snídani nás čeká setkání s historií a uměním. Zamíříme do Kláštera Pauline Jasna Góra, kde se nachází ikona Panny Marie – Černá Madona. Navštívíme také Pamětní muzeum v Osvětimi – Birkenau – největší nacistický vyhlazovací tábor. Přesun do Krakova, ubytování a nocleh.
9. den: po snídani nás čeká prohlídka Krakova . Staré náměstí, kostel sv. Marie se známým dřevěným oltářem, městské hodiny a nakonec vápencová hora Wawel . Nachází se na levém břehu řeky Visly v nadmořské výšce 228 metrů nad mořem. Během tisíciletí poskytla tato hora útočiště pro lidi, kteří se zde usazovali již od paleolitu. Předpokládá se, že západní slovanské kmeny Lechitianů (neboli Poláků) začaly žít na hoře Wawel již v 7. století. Exkurze do solného dolu Wieliczka (zapsaného na seznamu UNESCO). Večeře. Nocleh
10. den: po snídani odjezd zpět do České republiky.

29.04. - 08.05.21 čtvrtek - sobota
polopenze autokarem
Sleva 14% 18 990 Kč 16 331 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)

Cena zahrnuje

  • dopravu klimatizovaným autokarem
  • 9 nocí ve 2lůžkovém pokoji 3* hotelu s polopenzí
  • služby průvodce FIRO-tour
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb

Cena nezahrnuje

  • pojištění léčebných výloh
  • komplexní pojištění viz katalog str. 11
  • 1lůžkový pokoj (7 990 Kč)
  • vstupy