Hlavní stránka
Zájezdy
Německo

Velký okruh NěmeckemBerlín • Hamburk • Brémy • Münster • Wuppertal • Kolín nad Rýnem • Bonn • Koblenz • Hrad Eltz • Údolí Mosely a Rýna • Mainz • Frankfurt nad Mohanem • Würzburg • Norimberk

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Poznámka: Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK Čedok.
Trasa: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc, Litomyšl, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Beroun* (dálnice), Plzeň*, Slaný**, Louny**, Most**, Teplice**, Ústí nad Labem**.
* na trase možno vystupovat
** na trase možno jen přistupovat

Min. počet účastníků: 36.

Program zájezdu

1. den: v časných ranních hodinách odjezd z ČR do Berlína . Po příjezdu absolvujeme panoramatickou okružní jízdu po městě - jak bývalou východní, tak i západní částí města. Dále bude možnost návštěvy Reichstagu a dalších zajímavostí, jako jsou blízká Braniborská brána či parky a promenády přilehlé vládní čtvrti, Postupimské náměstí či bulváry v bývalé západní části, dále můžeme navštívit Alexanderplatz s televizní věží, noblesní známou třídu Unter den Linden či muzeum Pergamon. Nocleh v Berlíně.
2. den: snídaně. Odjezd do Hamburku , kde absolvujeme okružní jízdu hanzovním městem s největším říčním přístavem Evropy. Společně uvidíme Rathausmarkt s monumentální renesanční radnicí, kostel sv. Michaela - jeden z největších barokních kostelů na severu Německa, z jehož věže je nádherný výhled na celé město. Nezapomenutelnou atmosféru má též známá, ale i neblaze proslulá čtvrť St. Pauli. Fakultativně plavba lodí přístavem. Nocleh v Hamburku.
3. den: snídaně. Odjezd do Brém , které patří k významným evropským přístavům. Projdeme se historickým centrem kolem náměstí Markt, jednoho z nejkrásnějších v severním Německu, kde před budovou radnice uvidíme sochu rytíře Rolanda, symbolického ochránce městských práv. Dóm s věžemi s úctyhodnou výškou téměř sto metrů pochází ze 13. stol. a nádherně uzavírá celé náměstí. Dále budeme pokračovat do Münsteru , kde hlavní ulici Prinzipalmarkt lemují měšťanské domy a kde v místní radnici byl v r. 1648 podepsán Vestfálský mír. Uvidíme i tři klece visící z kostela Lamberti, ve kterých byla v 16. stol. vystavena mrtvá těla vzbouřenců, kteří na krátkou dobu ovládli město. Odjezd do Wuppertalu , kde asi největší atrakcí je visutá dráha z počátku 20. stol., která jezdí ve výšce až 12 metrů nad říčkou Wupper. Nocleh ve Wuppertalu.
4. den: po snídani odjezd do Kolína nad Rýnem , který se může pyšnit nejen mistrovským dílem vrcholné gotiky, mohutným dómem, ale i nádhernými měšťanskými domky na Fischmarktu, zajímavou radnicí i řadou muzeí. V odpoledních hodinách přejezd do Bonnu , bývalého hlavního města západní části rozděleného Německa, které se může rovněž pyšnit řadou historických památek, vždyť již za dob římských zde stával významný opěrný vojenský bod. Dále pokračujeme do malebného města Koblenz , ležícího na soutoku Rýna a Mosely, kam shlíží z výšky velkolepá pevnost Ehrenbreitstein. Přímo na soutoku zvaném Deutsches Eck stojí velká jezdecká socha Viléma I., a pokud budeme pokračovat parkem, dostaneme se do městského centra. Místní kostel Florinkirche je zajímavý sochou Augenroller, která každou hodinu koulí očima. Nocleh v okolí Koblenze.
5. den: snídaně. Po snídani navštívíme údolí Mosely, odtud vyjedeme k snad nejhezčímu hradu, majestátně se vypínajícímu středověkému hradu Eltz , který si zachoval zcela původní podobu z 12. století. Po prohlídce se vydáme do romantického údolí Rýna do městečka Rüdesheim ve vinařské oblasti Rheingau. Během procházky kouzelným městem určitě budeme mít možnost poznat i podmanivou chuť místního vína. Dále absolvujeme nezapomenutelnou plavbu nádherným údolím Rýna (jízdné není v ceně) s bezpočtem hradů a malebných vesniček uprostřed zeleně až k St. Goarshausen , místu, kde je podle staré mytologie skryt ve vodách Rýna poklad Nibelungů a kde v soutěsce široké 113 m známé jako Loreley naláká svým zpěvem plavce do záhuby. Nocleh v okolí Koblenze.
6. den: po snídani odjedeme do malebného města Mainz , odkud byla v dávných dobách spravována celá Germánie. Najdeme zde zajímavé hrázděnky, šestivěžový dóm z červeného pískovce, zajímavý kostel sv. Štěpána z 13. stol., kde si prohlédneme Chagallovy vitráže. Určitě nesmíme vynechat Gutenbergovo muzeum, věnované zakladateli knihtisku, kde lze spatřit i kopie Gutenbergovy bible z r. 1455. A dále budeme pokračovat do Frankfurtu nad Mohanem , významného finančního evropského centra, města mrakodrapů, nazývaného též „Mainhatten“. Projdeme se historickým jádrem na Römerbergu, kde budeme obdivovat Römer - starou frankfurtskou radnici či nově vystavěné věrné kopie původních gotických domů, nevynecháme ani kostel sv. Mikuláše ze 13. století postavený z červeného pískovce či hlavní nákupní třídu Zeil s bývalou městskou strážnicí. Za zmínku stojí i Goethův dům, kde se tento literát v r. 1749 narodil. Nocleh v okolí Frankfurtu.
7. den: snídaně. Odjezd do Würzburgu , historického města ležícího uprostřed vinic, které se může pyšnit řadou zajímavých památek, počínaje dominantou pevnosti a konče třetí největší sakrální stavbou Německa, dómem sv. Kiliána. Přejezd do Norimberka , historického města perníku a hraček, které je nezapomenutelně zapsáno i do naší historie - mimo jiné odtud začínaly korunovační jízdy, a to i českých králů, do Říma. Možnost návštěvy hradu Kaiserburg, nezapomenutelného trhového náměstí s kostelem Frauenkirche a gotickou kašnou Schöner Brunnen, muzea hraček. Návrat do Prahy v pozdních nočních hodinách.

31.07. - 06.08.21 sobota - pátek
snídaně autokarem
13 990 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

Cena zahrnuje

  • dopravu autokarem
  • průvodce
  • 6 noclehů v 3* hotelu se snídaní
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

  • vstupné cca 50 EUR, plavbu po řece Rýn (v programu 5. den)
  • 1lůžkový pokoj 5 790 Kč
  • polopenze 4 590 Kč
  • plavba lodí přístavem v Hamburku 490 Kč
  • pojištění léčebných výloh
  • komplexní pojištění - viz katalog str. 11